จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำหลังจากเขื่อนลำปาวเพิ่มการระบายน้ำ

        วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำ หลังจากเขื่อน ลำปาวเพิ่มการระบายน้ำ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและอำเภอท้ายเขื่อนลำปาว ประกอบด้วย อำเภอเมือง ยางตลาด กมลาไสย ฆ้องชัย และอำเภอร่องคำ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำของ เขื่อนลำปาว ซึ่งเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันได จากวันละ 10 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นวันละ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร   ทั้งนี้เขื่อนลำปาวเริ่มระบายน้ำเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ปัจจุบัน (วันที่ 8 สิงหาคม 2561) ระบายน้ำผ่านอาคาระบายน้ำหรือสปิลเวย์ วันละ 12.53 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะยังคงการระบายน้ำระดับนี้ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อรักษาระดับน้ำให้ต่ำกว่าเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำสูงสุด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง ยางตลาด กมลาไสย ฆ้องชัย และอำเภอร่องคำ
          ซึ่งทางจังหวัดได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทั้ง 5 อำเภอ เฝ้าติดตามสถานการณ์แม่น้ำปาว ซึ่งรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนลำปาว อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมปฏิบัติการตรวจสอบสำรวจพื้นที่เปราะบาง จุดเสี่ยง และจัดเวรยามระวังตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งกำชับให้ผู้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครในพื้นที่ แจ้งข้อมูลพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวัง ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ติดตามพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัยของทางราการตลอดเวลา
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 

พิมพ์ อีเมล