จังหวัดกาฬสินธุ์ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไท ประจำปี 2561

   จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไท ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2561 ณ เกาะกลางอ่างเลิงซิว อำเภอกุฉินารายณ์ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท พบการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวผู้ไทย เลือกซื้อสินค้า OTOP สาธิตรากวัฒนธรรม ที่บริเวณดอนเจ้าปู่บัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์, นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์, นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ นายอำเภอกุฉินารายณ์, นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต นายกเทศมนตรีเมืองบัวขาว และ พ.ต.อ.รัตนท้ต ศรีพล ผกก.สภ.กุฉินารายณ์ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไทจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองบัวขาว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2561 ณ เกาะกลางอ่างเลิงซิว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอัตลักษณ์และความเป็นไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ไท
   นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ มีความหลากหลาย คล้ายคลึงกัน โดยกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท มีความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ด้านอาหาร การแต่งกาย ผ้าทอพื้นเมือง ภาษา ประเพณี การแสดงพื้นบ้าน พิธีกรรมและความเชื่อ จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไทย ประจำปี 2561 ขึ้น ส่วนหนึ่งก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และให้ประชาชนทราบถึงวิถีของคนผู้ไท มากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และใกล้เคียงมาเที่ยวงาน "มหกรรมวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไท จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2561 ณ เกาะกลางอ่างเลิงซิว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  ด้านนางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับพิธีเปิดงานในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. ชมขบวนฟ้อนผู้ไท จำนวน 1,000 คน การแสดงออนซอนโปงลาง ถิ่นผู้ไท บรรเลงโปงลาง 230 ลาง และการแสดงจากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ นอกจากนี้มีการสาธิตของชนเผ่าผู้ไทจากอำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเขาวง อำเภอนาคู การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า OTOP ตลาดประชารัฐ การแสดงสาธิตรากวัฒนธรรม Home Stay บ้านโคกโก่ง และ Home Stay อำเภอเขาวง การประกวดส้มตำลีลาเขยนานาชาติ พบกับศิลปินแห่งชาติ คุณแม่ฉวีวรรณ ดำเนิน ป.ปลาดน้อย
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 

พิมพ์ อีเมล