ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มาติดต่อราชการ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

     วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่บริเวณโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้า ราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของหน่วยงานที่มีที่ตั้งสำนักงานในอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้ที่มาติดต่อราชการ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และปวงชนชาวไทย ทั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2561

 

 

 

 

พิมพ์ อีเมล