ประชารัฐอำเภอดอนจานร่วมใจปลูกป่าดงแม่เผดหนองแวงเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

วันที่ 7 ก.ค.61 เวลา 09.00น. นายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอดอนจาน มอบหมายนายยศพล อินทฤทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงพยุง กลุ่มเครือข่ายรักษ์บ้านเกิดดงพยุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าบริเวณดงแม่เผดหนองแวง ตำบลดงพยุง ณ ผืนป่าดึกดำบรรพ์ดงแม่เผดหนองแวง ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน ตามโครงการฟื้นฟูผืนป่าดึกดำบรรพ์ดงแม่เผดหนองแวง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ผืนป่าธรรมชาติอย่างยั่งยืน

 

ที่มา อำเภอดอนจาน

พิมพ์ อีเมล