กาฬสินธุ์ขับเคลื่อนนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ smart city "กาฬสินธุ์ ๒๐๒๐"

     วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ smart city "กาฬสินธุ์ 2020" เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดให้ดีขึ้น
     นายไกรสร กองฉลาด ได้กล่าวว่า การพัฒนาเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิตในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพราะข้อมูลมีอัตราการแข่งขันกันในระดับโลกสูง เด็กๆทุกวันนี้กลายเป็นพลเมืองของโลกด้วยการเข้าถึงข้อมูลทุกมุมโลก แม้เราไม่เข้าหาโลกก็เข้ามาหาเรา ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ทางเทคโนโลยีดิจิตอล เพราะเรื่องฐานข้อมูลของระบบเก่านอกจากจะช้าแล้วยังไม่ตรงเมื่อนำไปใช้จึงไม่บรรลุเป้าประสงค์
      ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำงานของส่วนราชการที่จะประสบผลสำเร็จ ต้องเป็นแบบทอดสะพานเชื่อมต่อระหว่างส่วนราชการด้วยกันหรือประสานกับภาคเอกชน ไม่ใช่สร้างกำแพงแต่ส่วนราชการการก็ชอบสร้างกำแพงกั้นยิ่งหนายิ่งดีต่างคนต่างอยู่ จึงทำให้การทำงานไม่บูรณาการกันเท่าที่ควร

 ภาพข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล