เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นำหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ออกรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2561

   วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นำหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2561 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ จำนวน 66 คนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเก็บสำรองเลือดเข้าธนาคารเลือดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยปกติ ผู้ป่วยฉุกเฉิน  เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองเลือดไว้ให้มากที่สุด ป้องกันไม่ให้มีการขาดแคลนเลือดในการรักษาผู้ป่วยกรณีต่าง ๆ โดยผู้ใจบุญสามารถร่วมบริจาคได้ที่หน่วยรับบริจาคโลหิต ดังนี้ วันที่ 19 มิถุนายน ณ หอประชุมอำเภอห้วยผึ้ง , วันที่ 21 มิถุนายน ณ หอประชุมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ , 26 มิถุนายน ณ หอประชุมอำเภอยางตลาด และวันที่ 28 มิถุนายน ณ หอประชุมอำเภอกมลาไสย หรือร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

 ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล