กาฬสินธุ์บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วน และจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ขุดลอกท่อและทางระบายน้ำ เพื่อลดการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์

 วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการพลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2561 โดยผ่านกลไกล ประชารัฐ ภายใต้โครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครข้างหลัง ซึ่งบูรณาการกำลังจากข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัคร พร้อมด้วยจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ กว่า 600 คน รวมพลังกำจัดขยะ วัชพืช ลอกท่อระบายน้ำ ทางระบายน้ำ และทำความสะอาดบริเวณทางเท้า  ถนนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ รวมถึงเพื่อลดการเกิดเหตุน้ำท่วมขังในพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

พิมพ์ อีเมล