จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่

      วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่ เพื่อการบูรณาการทำงานอย่างเป็นระบบทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ โดยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ และโดยใช้กลไกคณะกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบและอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด ในการดำเนินการเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการจัดเวทีหลอกลวงฉ้อโกงประชาชน รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการลงทุนและผลการลงทุนที่ควรจะได้รับ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามตกลงความร่วมมือครั้งนี้

 

พิมพ์ อีเมล