กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้นและวัสดุสำหรับซ่อมแซมบ้านแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ 4 ,5 และ 6 ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก

    วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. พลตรีจุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้นและวัสดุสำหรับซ่อมแซมบ้านแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย จำนวน 8 ราย ในพื้นที่บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ 4 5 และ 6 ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก โดยมีนายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมูล  กำนันตำบลพิมูล ผู้ใหญ่บ้านหาดทรายมูล และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

 

พิมพ์ อีเมล