สนช.ติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่กาฬสินธุ์

          วันนี้ (10 พฤษภาคม 2561) พลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ พลเรือเอกธราธร ขจิตสุวรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่พบชาวตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับทราบข้อมูล ข้อเสนอแนะ และปัญหาความต้องการของประชน จากการจัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามกรอบเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งจากการจัดประชาคมของชาวตำบลเหล่าอ้อย พบว่าสิ่งที่ชาวบ้านมีความต้องอันดับหนึ่ง คือ เรื่องถนน อันดับต่อมา คือ เรื่องไฟฟ้า เรื่องน้ำใช้ เรื่องน้ำเพื่อการเกษตร และเรื่องยาเสพติด ตามลำดับ
          สำหรับการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนของตำบลเหล่าอ้อย ได้ดำเนินการมาครบทั้ง 3 ขั้นตอน ตามกรอบเวลาที่กำหนด ตั้งแต่ช่วงรับฟังความคิดเห็น ช่วงสร้างความรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม และช่างสุดท้ายเป็นช่วงสร้างการรับรู้ การปรับเปลี่ยนแนวคิด เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
          พลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ นอกจากจะมารับทราบความต้องการของประชาชนโดยตรงแล้วยังเป็นการมาให้กำลังใจคณะทำงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่และให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าปัญหาที่เป็นความต้องการของชาวบ้านจะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอน ส่วนประเด็นความต้องการของชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เรื่องถนน ไม่เป็นเรื่องผิดปกติเพราะที่ผ่านงบประมาณที่ดำเนินการเรื่องนี้ที่ลงมาให้กับหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เพียงพอ ชาวบ้านจึงมีความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าว

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล