จังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคมนี้

         ที่ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคูประจำปี 2561 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณโบราณสถานเมืองฟ้า แดดสงยาง พระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราทานน้ำสรงพระธาตุยาคูเป็นปีแรก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 
          นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอกมลาไสย กำหนดจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พื้นฟู วัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน ซึ่งคาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยว เป็นจำนวนมากด้วย 
          ด้านนายสัมฤทธิ์ กิตติโชค สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้จัดอย่างสมพระเกียรติที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ และยังคงความเป็นประเพณีของชาวกมลาไสยไว้ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องราชสักการะ พิธีสรงน้ำพระธาตุยาคูและพิธีห่มผ้าพระธาตุยาคูเมืองฟ้าแดดสงยาง พิธีบวงสรวงพระธาตุยาคู การรำบวงสรวงพระธาตุยาคู โดยนางรำจากชุมชน หมู่บ้านในเขตอำเภอกมลาไสย จำนวน 1,000 คน แสดงสื่อผสมชุด "วิสาขปุณณมี 1400 ปี ศรีนคราเมืองฟ้าแดดสงยาง” โดยมีน้องหลิงหลิง นางสาวศิริลักษณ์ คอง นางงามเขาสวนกลาง ซึ่งเป็นลูกหลานชาวกาฬสินธุ์ ร่วมแสดง นอกจากนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "พระธาตุยาคู คู่เมืองกาฬสินธุ์” ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000.-บาท

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล