เทศบาลตำบลหนองสอ มอบบ้าน Kalasin Happiness Model ให้คุณยายหนูหัน วัย 75 ปี

      วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายชาญชัย ศรศรีชัย นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model บ้านเลขที่ 471 หมู่ที่ 2 บ้านหนองสอใต้ ตำบลลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กับนางหนูหัน ศรีเสนาะเมธีกุล อายุ 75 ปี อาชีพเก็บของป่า ปลูกผัก ปลูกหญ้าขาย เลี้ยงตัวเอง ซึ่งเทศบาลตำบลหนองสอ ได้พิจารณาคัดเลือกในการช่วยเหลือสร้างบ้านพักให้ โดยได้รับการบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนชาวเทศบาลตำบลหนองสอ ใช้งบประมาณก่อสร้าง 29,840 บาท
      นายสุรชาติ อิ่มพูล นายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ กล่าวว่า นางหนูหัน ศรีเสนาะเมธีกุล นับว่าเป็นคนสู้ชีวิตอย่างแท้จริงแม้อายุจะ 75 ปี แต่ก็ทำงานเลี้ยงตัวเองเก็บของป่า ปลูกผัก ปลูกหญ้า ปัจจุบันลูกสาวได้มาอยู่ดูแล ซึ่งทางเทศบาลตำบลหนองสอได้ส่งไปอบรมอาชีพ เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
      ด้านนายชาญชัย ศรศรีชัย นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทางอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ได้สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ไปแล้วกว่า 20 หลัง การซ่อมแซมบ้าน 50 หลังคาเรือน และมีการส่งเสริมอาชีพทั้งด้านการเกษตร เพื่อให้มีอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ส่วนระยะที่ 2 เป็นการรีเช็คตรวจสอบว่าผู้ช่วยเหลือได้มีการเติบโต ชีวิตดีขึ้นหรือไม่ ต้องเพิ่มเติมตรงไหนอีกหรือเปล่า อย่างไรก็ตามทางอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จะได้มีการให้ความรู้เพิ่มเติมทั้งการเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร การขาย ต่อไป
      ขณะที่นางหนูหัน ศรีเสนาะเมธีกุล ได้กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณเทศบาลตำบลหนองสอ ประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดตนชาวบ้านที่ได้สร้างบ้านให้ ตนรู้สึกดีใจมากจนร้องไห้ ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุข เจริญหน้าที่การงาน และขอคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับเทศบาลตำบลหนองสอ เพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่น ตนได้บ้านก็มีความสุขมากแล้ว
 
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล