กาฬสินธุ์กิจกรรมวันน้ำทิพย์กตัญญู ประจำปี 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยและรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที

วันที่ 12 เมษายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราขชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีกิจกรรม งานวันน้ำทิพย์กตัญญู ประจำปี 2561 โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดขึ้น ณ วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อบูชาพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย หรือหลวงพ่อองค์ดำชุ่มเย็น พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองกาฬสินธุ์ ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดต่อกันมาของชาวกาฬสินธุ์ และได้จัดพิธีสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย รวมทั้ง ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ด้วย
สำหรับพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตรายหรือหลวง พ่อองค์ดำชุ่มเย็น เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ทุกปีในวันสงกรานต์ชาวเมืองกาฬสินธุ์ได้อัญเชิญหลวงพ่อองค์ดำจำลองแห่รอบ เมืองเพื่อให้ชาวเมืองกาฬสินธุ์ได้สรงน้ำ ตามประเพณี ซึ่งชาวเมืองกาฬสินธุ์เชื่อว่าจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล จึงเป็นที่มาอีกชื่อหนึ่งของหลวงพ่อองค์ดำว่า หลวงพ่อชุ่มเย็น มาจนถึงปัจจุบัน และในโอกาสการจัดงานสงกรานต์ปีนี้ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ยังได้จัดให้มีการประกวดขับร้องและเต้นหางเครื่อง ประกอบเพลง และการประกวดเทพีสงกรานต์ จาก 36 ชุมชน ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในคืนนี้ด้วย
ได้เป็นประธานงานวันน้ำทิพย์กตัญญู ประจำปี 2561 ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อบูชาพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย หรือหลวงพ่อองค์ดำชุ่มเย็น พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองกาฬสินธุ์ ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดต่อกันมาของชาวกาฬสินธุ์ และได้จัดพิธีสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย รวมทั้ง ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ด้วย
สำหรับพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตรายหรือหลวง พ่อองค์ดำชุ่มเย็น เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ทุกปีในวันสงกรานต์ชาวเมืองกาฬสินธุ์ได้อัญเชิญหลวงพ่อองค์ดำจำลองแห่รอบ เมืองเพื่อให้ชาวเมืองกาฬสินธุ์ได้สรงน้ำ ตามประเพณี ซึ่งชาวเมืองกาฬสินธุ์เชื่อว่าจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล จึงเป็นที่มาอีกชื่อหนึ่งของหลวงพ่อองค์ดำว่า หลวงพ่อชุ่มเย็น มาจนถึงปัจจุบัน และในโอกาสการจัดงานสงกรานต์ปีนี้ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ยังได้จัดให้มีการประกวดขับร้องและเต้นหางเครื่อง ประกอบเพลง และการประกวดเทพีสงกรานต์ จาก 36 ชุมชน ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในคืนนี้ด้วย
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล