วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

      เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ที่สถานีบริการน้ำมัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติกมล (ปั้มโนนตาล) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาบ้านเกิดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 บริการตรวจสภาพยานพาหนะ บริการนวดผ่อนคลายให้กับประชาชนที่เดินทางไกลมีอาการเหนื่อยหล้า บริการน้ำดื่ม ชา กาแฟ 

นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีวันหยุดติดต่อกัน 5 วัน ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ให้เดินทางอย่างปลอดภัย วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ได้เรียนรู้ ปฏิบัติจริง ในการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ให้กับประชาชน และสร้างความมีจิตอาสา เสียสละ เพื่อบริการสังคม โดยจุดบริการของวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ภายในสถานีบริการน้ำมัน (ปั้มโนนตาล) ทางออกไปอำเภอยางตลาด มีนักศึกษา ครู อาจารย์ ไว้คอยบริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงวันที่ 11-17 เมษายน 2561

 

พิมพ์ อีเมล