ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ บุคลากรหน่วยงานราชการ สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาศสงกรานต์ ตามประเพณีอันดีงามของไทย

      วันที่ 11 เมษายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากร ที่ปฏิบัติงานภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 และเป็นวันปีใหม่ไทย ตามประเพณีอันดีงามไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว 
       นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า การสรงน้ำพระ เป็นการขอพรเนื่องในวันปีใหม่ของไทย วันสงกรานต์ ซึ่งถือปฏิบัติกันมาแต่ช้านานแล้ว และเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้กับทุกคนในการปฏิบัติงานและขอให้พี่น้องชาวกาฬสินธุ์ทุกท่านเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย ใช้รถ ใช้ถนน ด้วยความระมัดระวัง เที่ยวสงกรานต์อย่างสนุกสนาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป มีความสุขในวันปีใหม่ไทย วันสงกรานต์

 

 

พิมพ์ อีเมล