จ.กาฬสินธุ์ คุมเข้มรถโดยสารสาธารณะ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

        ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ และนักศึกษาอาชีวะบริการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกคันที่วิ่งให้บริการผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ด้วยการตรวจสภาพยางรถยนต์ต้องผ่านมาตรฐานที่กำหนด ตรวจสภาพอื่นๆ อีกหลายรายการต้องมีสภาพพร้อมใช้งาน โดย นายสยาม ภู่ทรัพย์สิน นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า หากตรวจพบสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานก็จะพ่นสีข้อความห้ามใช้ที่กระจกหน้ารถ ในกรณีที่ตรวจพบว่าสภาพรถไม่มั่นคงแข็งแรง เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ เช่น ยางโล้นมาก ไฟหน้าไม่ติด ไฟเลี้ยวไม่ติด และให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนรถคันใหม่มาให้บริการผู้โดยสารทันที เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยทั้งรถโดยสารและผู้ขับขี่ต้องมีความพร้อม
            นอกจากนั้น สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังตั้งจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับรถ และเปิดรับเรื่องร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น DLT GPS โดยติดสติ๊กเกอร์ที่มี QR code แอพพลิเคชั่น DLT GPS ที่ด้านข้างรถโดยสารเพื่อให้ผู้โดยสารดาวน์โหลด และร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ได้รับความปลอดภัยจากการโดยสาร เช่น ขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด และแจ้งเหตุต่างๆ ที่เสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น
 
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล