จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

          วันที่ 10 เมษายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 และนำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่ายเดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ไปตามถนนบริเวณชุมชนท่าสินค้า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด
          ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์จะตั้งจุดตรวจหลัก 31 จุด เพื่อกวดขันวินัยจราจร และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนั้นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับชุมชนจัดตั้งด่านชุมชน จำนวน 827 จุด เพื่อตรวจตราและป้องปราม ตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน หมู่บ้าน อันเป็นมาตรการเบื้องต้นในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
 
 
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล