กาฬสินธุ์จัดการแข่งขันการทำขนมจากข้าวเหนียวเขาวง มหัศจรรย์แห่งเมืองน้ำดำ

    วันนี้ 7 มีนาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในเปิดการแข่งขันทำขนมจากข้าวเหนียวเขาวง มหัศจรรย์แห่งเมืองน้ำดำ จัดขึ้นโดยคณะผู้บริหาร การคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปีเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้าวเหนียวเขาวง จากแหล่งผลิตอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) อีกทั้งเป็นการฟื้นฟูขนมพื้นบ้านที่ทำจากข้าวเหนียวและสร้างสรรค์ขนม ประยุกต์ร่วมสมัยที่ทำจากข้าวเหนียว รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่มี คุณภาพ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าของประชาชนในจังหวัด

     โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน 2 ประเภท คือ ประเภทนักเรียน นักศึกษา เข้าแข่งขัน จำนวน 5 ทีม และประเภทประชาชนทั่วไป เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 2 ทีม ซึ่งผลแข่งขันในประเภทนักเรียนนักศึกษา ทีมเค้กแพรวาข้าวเหนียวเขาวง ได้รางวัลชนะเลิศ และประเภทประชาชนทั่วไป ทีมข้าวโจ้สมุนไพร ถวายไท้แม่โพสพ ได้รางวัลชนะเลิศ นอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การมอบรางวัลจากโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การจัดแสดงการสาธิตการทำขนมจากข้าวเหนียวเขาวง เช่น ข้าวแดะงา ขนมพื้นบ้านที่มีมานานของชาวภูไท อำเภอเขาวง ขนมนางเล็ด ที่ทำจากข้าวเหนียวเขาวง ของนายกฤษฎา เหล่าลือชา จากอำเภอคำม่วง , ขนมข้าวพอง ที่ทำจากข้าวเหนียวเขาวง ของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านหงาย อำเภอกุฉินารายณ์ และ ขนมคุกกี้ข้าวตอก ที่ทำจากข้าวเหนียวเขาวง ของนางธนัชพร บรรเทา จากอำเภอกุฉินารายณ์ ,บูธมะม่วงมหาชนกจากเกษตรกร ไร่ภูกาบเพชร อำเภอหนองกุงศรี,บูธ บูธ Startup กาแฟข้าวโพด จากนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ บูธตลาดนัดภาษาอังกฤษ

20180307 01 01

20180307 01 02
20180307 01 06
20180307 01 05
20180307 01 03
20180307 01 07
20180307 01 11
20180307 01 08
20180307 01 04
20180307 01 10
20180307 01 09

พิมพ์ อีเมล