รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์

 
        บ่ายวันนี้ 6 มกราคม 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน ได้เดินทางไปดูพื้นที่ บึงอร่าม ที่อำเภอยางตลาด ซึ่งอำเภอยางตลาดเสนอให้พิจารณาเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านจัดการท่อง เที่ยว โดยบึงอร่าม ตั้งอยู่ที่บ้านดอนปอแดง ตำบลยางตลาด มีพื้นที่รวม 2,263 ไร่ เป็นที่ราชพัสดุ ปัจจุบันมีการใช้พื้นที่ 722 ไร่ เป็นสนามกอล์ฟ 18 หลุม จัดเป็นสนามเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 113 ไร่ นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดใช้พื้นที่ 47 ไร่ เป็นบริเวณสำนักงาน อย่างไรก็ตามเมื่อรวมพื้นที่ที่จะใช้พัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวแล้ว บริเวณบึงอร่ามจะมีพื้นที่ที่ใช้ได้ ประมาณ 200ไร่ โดยอำเภอยางตลาดเสนอว่าบริเวณบึงอร่ามสามารถใช้พัฒนาเป็นคลังและเป็นศูนย์ กระจายสินค้าไปยังจังหวัดข้างเคียงได้สะดวกและยังสามารถพัฒนาเป็นศูนย์การ กีฬาได้ โดยปัจจุบันยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ โอท็อปของอำเภอยางตลาดอยู่แล้ว
          ส่วนทางด้านอำเภอสหัสขันธ์ได้เสนอพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนารองรับการ ท่องเที่ยวถึง 3 พื้นที่ โดยจุดแรกที่บริเวณหาดแคนคำ บ้านคำแคน หมู่5 ตำบลนิคม ซึ่งเป็นพื้นที่ของราชพัสดุ อยู่ติดท้ายเขื่อนลำปาว เนื้อที่ 275 ไร่ อยู่ห่างจากเส้นทางหลัก 7 กิโลเมตร จุดที่สองเนื้อที่ 128 ไร่ อยู่ด้านหลังโรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม เป็นที่ราชพัสดุเช่นกัน แต่อยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์สิรินธร ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาเรื่องไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดที่เป็นที่รู้จักกันเป็น อย่างดี และจุดที่สาม คือ บริเวณแหลมโนนวิเศษ อยู่หัวสะพานเทพสุดา เนื้อที่ 369 ไร่ ปัจจุบันเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ 15 ไร่ และเป็นพื้นที่ป่าไม้ของกรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช แต่บริเวณโดยรอบแหลม ซึ่งอยู่ติดอ่างเก็บน้ำลำปาว กรมชลประทานอนุญาตให้ชาวบ้านใช้ทำประโยชน์
          รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาล จะช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเฉพาะการใช้ไดโนเสาร์ มาเป็นจุดขาย ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวกาฬสินธุ์ ซึ่งจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ จะได้นำข้อมูลทั้งหมดไปศึกษาความเป็นไปได้ ภายในสองอาทิตย์จะมีความชัดเจนในเรื่องนี้.
 

 

 
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล