จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน

     วันที่ 5 มกราคมม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน ที่ห้องผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยประชาชนยกประเด็นปัญหาที่สำคัญ คือ ปัญหาเกษตรกรเป็นหนี้โรงงาน จำนวนกว่า 2000 ราย หนี้สินกว่า 500 ล้านบาท  โดยหาแนวทางร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล 2 แห่งคือ โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ และโรงงานน้ำตาลอีสาน เพื่อหาแนวทางลดภาระหนี้สินของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โดยเฉพาะเกษตรกรในอำเภอกุฉินารายณ์ และอำเภอหนองกุงศรี มีเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเป็นหนี้โรงงานน้ำตาลมากที่สุด  สำหรับแนวทางที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน หารือแนวทางลดภาระหนี้สินของผู้ปลูกอ้อยคือ ขอให้ทางโรงงานน้ำตาลหาทางปรับจ่ายเงินให้เกษตรกรเร็วขึ้น นอกจากนี้ขอให้พิจารณาลดดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อซื้อปุ๋ย ซื้อยา ลงมาเป็นร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งจากการประชุมหารือร่วมกัน ทางโรงงานน้ำตาลจะขอไปพิจารณาต่อไป การหาแนวทางลดภาระหนี้สินของประชาชนเป็นไปตามนโยบายของจังหวัดกาฬสินธุ์ การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม ตามคำขวัญที่ว่า คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครใว้เบื่องหลัง หรือกาฬสินธุ์ แฮปปี่เนสโมเดล
 
.
 

พิมพ์ อีเมล