จังหวัดกาฬสินธุ์สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

        ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานได้สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า วันที่เจ็ดของการรณรงค์ฯ ( วันที่ 3 มกราคม 2561 ) มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 10 ครั้ง บาดเจ็บ 9 คน เป็นชาย 5 ราย หญิง 4 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นเพศชาย ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอหนองกุงศรี อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอห้วยเม็ก อำเภอ สหัสขันธ์ และอำเภอเขาวง สาเหตุมาจากขับรถเร็วเกินกำหนด เมาสุรา รองลงมาคือ ตัดหน้ากระชั้นชิด ส่วนผลการตรวจยึดรถตามมาตรการ เมาแล้วขับ จับยึดรถ ตามนโยบาย คสช. ตรวจยึดรถยนต์ 1 คัน จักรยานยนต์ 3 คัน รวมทั้งสิ้น 4 คัน 
         ส่วนการเกิดอุบัติเหตุสะสม 7 วัน (วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – วันที่ 3 มกราคม 2561) มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 44 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต จำนวน 7 คน เป็นเพศชาย 5 คน เพศหญิง 2 คน มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 42 คน เพศชาย 33 คน เพศหญิง 9 คน ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอหนองกุงศรี อำเภอนามน อำเภอกมลาไสย อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอเขาวง อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอห้วยเม็ก อำเภอคำม่วง อำเภอร่องคำ และอำเภอฆ้องชัย ส่วนผลการเรียกตรวจตามมาตรการ 10 รสขม. สะสม(วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – วันที่ 3 มกราคม 2561) เรียกตรวจจักรยานยนต์ 24,548 คัน ปิคอัพ 34,043 คัน เก๋ง/แท็กซี่ 24,797 คัน SUV 101 คัน รถตู้ 6,867 คัน รถโดยสาร 7,095 คัน รถบรรทุก 5,880 คัน รถการเกษตร 3 คัน และอื่นๆ 397 คัน รวมทั้งสิ้น 103,731 คัน และผลการตรวจยึดรถตามมาตรการ เมาแล้วขับ จับยึดรถ ตามนโยบาย คสช. ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – วันที่ 3 มกราคม 2561 ตรวจยึดรถยนต์ 28 คัน จักรยานยนต์ 91 คัน รับจ้าง 1 คัน รถบรรทุก 6 ล้อ 5 คัน รวมทั้งสิ้น 125 คัน

          นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 โดยในปี2560 เกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุจำนวน 52 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจำนวน 9 คน ส่วนในปี 2561 เกิดอุบัติเหตุจำนวน 44 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 7 คน อย่างไรก็ตามทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้แก้ปัญหาที่พบคือ ปัญหาความคึกคะนอง และปัญหาการรักษาวินัยจราจร ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปี ใหม่2561
 

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล