จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม ๔ ข้อ ของนายกรัฐมนตรีและคำถามเพิ่มเติม อีก ๖ ข้อ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

           วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ , นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ที่ร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อคำถาม ๔ ข้อ ของนายกรัฐมนตรีและคำถามเพิ่มเติม อีก ๖ ข้อ โดยมีข้าราชการ ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
            ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

พิมพ์ อีเมล