จังหวัดกาฬสินธุ์ จิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เสริมพนังกันน้ำให้มั่นคงแข็งแรง

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายอำเภอฆ้องชัย ผู้ปกครองท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ภาคราชการ ภาคเอกชน และมวลชนจิตอาสาฯ ตำบลลำชี จำนวนกว่า 80 คน ร่วมกันกรอกดินใส่กระสอบเพื่อเสริมความแข็งแรง มั่นคงให้กับพนังดินหน้าสถานีโรงสูบน้ำกุดขี้นาค ม.7 บ้านหนองคล้า ต.ลำชี อ.ฆ้องชัยและออกตรวจความมั่นคงของพนังดินตลอดแนว 22 กม.ในเขตรับผิดชอบอำเภอฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์  ในการรองรับปริมาณน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์

พิมพ์ อีเมล