พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “กาฬสินธุ์เกมส์”

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "กาฬสินธุ์เกมส์”โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานจัดการแข่งขัน ได้กล่าวรายงาน

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนในครั้งนี้ ก็เนื่องจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "กาฬสินธุ์เกมส์”ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 35 ชนิดกีฬา จัดการแข่งขันในจังหวัดกาฬสินธุ์ 31 ชนิดกีฬา และอีก 4 ชนิดกีฬาได้ขอความร่วมมือจังหวัดมีจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่นในภาคร่วมเป็นเจ้าภาพเนื่องจากไม่มีสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐาน การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณ 8,600 คน
 
นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่า จังหวัดกาฬสินธุ์มีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและได้มีความเตรียมพร้อมทุกๆด้านทั้งด้านการอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย ที่พักอาศัยและปัจจัยอื่นๆ ส่วนการแข่งขันกีฬาก็ขอให้เคารพ กฎ กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ในส่วนของพี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ก็ขอให้เป็นเจ้าบ้านที่ดี ไม่ฉกฉวยโอกาส เอารัดเอาเปรียบ ทั้งด้านราคาสินค้า ราคาอาหารการกิน การคมนาคมขนส่ง จึงขอให้ทุกคนจงมีความสุขตลอดในช่วงที่พำนักที่กาฬสินธุ์

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล