จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่เวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุุ์ (หลังเก่า) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล โดยมีตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม สมาคม สโมสร มูลนิธิ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลง “สดุดีพระแม่เจ้า” อย่างพร้อมเพรียง แล้วพร้อมกันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง เป็นอันจบพิธี จากนั้นเป็นการแสดงมหรสพชุดสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรม สโมสร สถานศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และปวงชนชาวไทย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

  วันนี้ (12 สิงหาคม 2561) เวลา 07.00 น. ที่บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 87 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แม่ตัวอย่างดีเด่นใจกล้าแกร่ง ประจำปี 2561

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 โดยนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีได้เปิดกรวยถวายราชสักการะต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีสมาชิก สอ.รด. และนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมพิธี

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสากาฬสินธุ์ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯในพื้นที่โครงการพระราชดำริ หนองเลิงเปือย

   วันที่ 11 สิงหาคม 2561 ที่หนองเลิงเปือย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ประชาชน จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ  ร่วมกันปลูกต้นไม้ 4,000 ต้น บริเวณโครงการหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจาพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นโครงการที่พระทานแก่ราษฎรในตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ และตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและปัญหาภัยแล้ง มีพื้นที่รับน้ำ 887 ไร่ ความลึก 7 เมตร และสามารถบรรจุน้ำได้ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

พุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบโล่เกียรติคุณแก่แม่ตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์

    วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณแก่แม่ตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 9 ราย ประกอบด้วย นางดวงใจ จิระจีวะนันท์, นางรจนา คงวรเวชกุล, นางจิรนุช หิรัญย์วงษ์วีระ, นางพัชรี มงคลสินธุ์, นางสุบรรณ คำหนองหว้า, นางพรพรรณ มหิพันธุ์, นางจีราวรรณ ภูโอบ, นางพวงเพชร แฝงจันดา และ นางจตุพร อุทโธ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ และมอบประกาศเกียรติคุณพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี จำนวน 4 คน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล