จังหวัดกาฬสินธุ์ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน "คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model"

    วันที่ 19 เมษายน 2561 ที่วัดป่าพุทธมงคล จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และประชาชนทั่วไป ทอดถวายผ้าป่าสามัคคี ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน "คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model" โดยมี พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิติสาโร) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  สำหรับการทอดถวายผ้าป่าในครั้งนี้ มียอดรวม 496,729 บาท จากทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอกมลาไสย

        วันที่ 19 เมษายน 2561 นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำบริการของส่วนราชการให้บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่โรงเรียนนามลวิทยาคาร บ้านนามล หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  จากนั้นนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ ประธานในพิธี ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และนำผู้ร่วมงานกล่าวคำปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติและร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด แล้วเป็นประธานพิธีโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  โดยมีนายสัมฤทธิ์ กิตติโชค สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวตำบลโคกสมบูรณ์ และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมให้การต้อนรับ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

     วันที่ 18 เมษายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2561 มีอุบัติเหตุเกิดจำนวน 33 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 41 คน เสียชีวิต 6 คน อำเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุรวม 6 อำเภอจาก 18 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฆ้อง คำม่วง ท่าคันโท สมเด็จ ร่องคำ และอำเภอนาคู และผลการปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. เมาแล้วขับจับยึดรถ ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 167 คัน รถยนต์ 59 คัน รถรับจ้าง 2 คัน และรถบรรทุกหกล้อขึ้นไปจำนวน 7 คัน รวม 235 คัน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

อำเภอเขาวงรวมพลังจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ตามรอยพ่อหลวง สร้างฝายมีชีวิต

    วันที่ 18 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอเขาวง นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ และกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิตขนาดใหญ่ ขนาดสันฝายกว้าง 40 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.80 เมตร ณ บริเวณลำน้ำลำพะยัง บ้านกุดกอก หมู่ที่ 5 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นมา ขณะนี้การดำเนินการได้คืบหน้าไปแล้ว 50 เปอร์เซ็น ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จ ราษฎรจะได้ประโยชน์ 146 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรประมาณ 1,000 ไร่

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ พุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ

 

    วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น. นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตามกิจกรรมถนนสายบุญ ณ บริเวณ ถนนภิรมย์ อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดขึ้นทุกวันพุธแรกและพุธที่สามของเดือน เพื่อความเป็นศิริมงคล ส่งเสริมพุทธศาสนา และสร้างโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาตรร่วมกัน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมผู้ประสบอุบัติเหตุและเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตสำรองเลือดช่วยผู้ป่วย

 

    วันที่ 17 เมษายน 2561 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด นายชาญชัย ศรศรีวิชัย นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อเยี่ยมผู้ประสบอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถเก๋ง ที่ถนนสายกาฬสินธุ์-กมลาไสย บ้านดงสวาง ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา ทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายราย และได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยได้สอบถามถึงอาการ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้ให้กำลังใจ มอบเยี่ยมจากเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้น ได้เดินทางไปที่คลังเลือด ธนาคารเลือดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ซึ่งมีประชาชนมาบริจาคโลหิต ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ปี 2561

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล