นายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นั่งรถอีแต๊กทักทายชาวบ้าน ชมวิถีผู้ไทพร้อมพบปะประชาชน

 

   
       ในช่วงเช้าวันที่ 13 ธันวาคม 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เดินทางมาถึงบ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ได้ขึ้นรถอีแต๊กหรือรถไถนาเดินตามไปยังโครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อชมผ้าไหมแพรวาและจุดแสดงสินค้าผ้าไหมแพรวา จากนั้นเดินทางต่อไปยังศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาเฉลิมพระเกียรติ อยู่ห่างจากจุดแรกประมาณ 1 กิโลเมตร ระหว่างทางได้พบปะทักทายประชาชนที่มารอต้อนรับด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เยี่ยมโครงการลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  
       วันที่ 13 ธันวาคม 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางมาเพื่อดูโครงการลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พื้นที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ จังหวัดมุกดาหาร ลอดใต้ภูเขาไปยังพื้นที่เพาะปลูกอำเภอเขาวง ซึ่งทำให้ปัจจุบัน สามารถเพิ่มพื้นที่การเกษตรได้กว่า 1 หมื่นไร่ โดยชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ เสนอของบประมาณ 305 ล้านบาท จำนวน 7 โครงการ เพื่อพัฒนาโครงการลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน ให้มีศักยภาพมากขึ้น

นายกรัฐมนตรีสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดกาฬสินธุ์

        เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560  ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในการพบปะทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ว่าขอให้ทุกคนน้อมนำแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้คนไทยอยู่ดี กินดี ด้วยความยั่งยืน พร้อมนี้ได้ประกาศสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เป็นจังหวัดนำร่องในการหลุดพ้นปัญหาความยากจนโดยเฉพาะการแก้ปัญหา เรื่องน้ำ โดยจะสนับสนุนงบประมาณ 305 ล้านบาท ในการพัฒนาศักยภาพของอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน จำนวน 7 โครงการ การขยายถนนเพื่อความสะดวก สบายในการคมนาคมขนส่ง โดยขยายช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,400 ล้านบาท การสนับสนุนเครื่องสาวไหม เพื่อผลิตผ้าไหมแพรวา ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อและสร้างรายได้ของชาวกาฬสินธุ์ จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 5 ล้านบาท การขยายศูนย์เรียนรู้และการเชื่อมโยงทางสายไหมเชื่อมโยงการค้า และการท่องเที่ยวกับประเทศจีน พร้อมทั้งขอความร่วมมือคนที่อยู่อาศัยพื้นที่ห่างไกลชุมชนที่กระจายอยู่ใน พื้นที่ต่าง ๆ ให้ย้ายเข้ามาอยู่ใกล้ชุมชน ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำในการได้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับ GISTDA ตกลงความร่วมมือร่วมกันในการจัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ

 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) ซึ่งการประชุมมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวม 22 หน่วยร่วมประชุม ซึ่งผลการประชุม GISTDA จะได้มีการดำเนินการพัฒนาชั้นข้อมูลภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (FDGS) ของจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศให้แก่บุคลากรของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป  

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต" ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการรณรงค์วันหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนสาธารณแก่งดอกกลาง

     
 
     เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมเปรื่อง อนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เรื่อง การจัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2560 ในชื่อโครงการ "แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ ” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่สวนสาธารณแก่งดอนกลาง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงได้ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย เดินระยะทาง 4.2 กิโลเมตร วิ่งระยะทาง 10.25 กิโลเมตร และปั่นจักรยานระยะทาง 30 กิโลเมตร ผู้สนใจสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และสมัครหน้างานในระหว่างเวลา 05.00 น. – 06.00 น.

จังหวัดกาฬสินธุ์ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท

    เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และบริการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ออกไปให้บริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร บ้านกุดจิก หมู่ที่ 3 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท โดยมีนายพลานุภาพ ธนพรคำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโท กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลกุดจิก ให้การต้อนรับ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล