จังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ


     เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงผลการดำเนินงานโครงกาตลาดประชารัฐว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย มีพื้นที่ในการค้าขาย โดยมีผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐแล้ว จำนวน 1,129 ราย แยกเป็นตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จำนวน 673 ราย ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ จำนวน 817 ราย ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 374 ราย ตลาดประชารัฐ Modern Trade จำนวน 49 ราย ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. จำนวน 129 ตลาดประชารัฐต้องชมจำนวน 77 ราย และตลาดประชารัฐ ตลาดลานวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมจำนวน 59 ราย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

กิจกรรม Big Cleaning Day ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ บุคลากร ของส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่มีที่ตั้งสำนักงานภายในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยจิตอาสา เจ้าหน้าที่จากเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนบายพาสหัวคู อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่สำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการของส่วนราชการ/หน่วยงานในศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 29 หน่วยงาน ซึ่งมีกำหนดย้ายเข้าปฏิบัติราชการในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมหารือกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารในพื้นที่อำเภอเขาวงเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการเพิ่มมูลค่าและช่องทางการตลาดเพื่อกระจายสินค้า

        วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ เฮือนฮักแพง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายอำเภอเขาวง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าทางเกษตรกร และหาแนวทางเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดในการกระจายราคาสินค้าทางเกษตรกรช่วยเกษตรกรในพื้นที่ 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำพุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ตามโครงการถนนสายบุญ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการถนนสายบุญ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ถนนภิรมย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพุธที่ ๅ และ 3 ของเดือน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทั้งยั่งเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนามาเป็นหลักธรรมในการดำเนินงานและดำรงชีวิต

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 ณ หอประชุมกัลยาณมิตร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ชมรม สมาคม สโมสร มูลนิธิ กลุ่มเกษตรกร และอาสาสมัครฝนหลวงเข้าร่วมพิธี

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

  • tepsuda bridge
  • พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย
  • พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์
  • ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
  • วัดวังคำ บ้านนาวี ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง
  • หาดดอกเกด อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
  • สะพานเทพสุดา สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว ระหว่างอำเภอหนองกุงศรี และอำเภอสหัสขันธ์

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์