จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 โดยจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่หอ ประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีตุลาการ ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาค ภาคเอกชน ร่วมพิธีเพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันสวรรคต รวมถึงแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ประชารัฐอำเภอดอนจานร่วมใจปลูกป่าดงแม่เผดหนองแวงเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

วันที่ 7 ก.ค.61 เวลา 09.00น. นายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอดอนจาน มอบหมายนายยศพล อินทฤทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงพยุง กลุ่มเครือข่ายรักษ์บ้านเกิดดงพยุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าบริเวณดงแม่เผดหนองแวง ตำบลดงพยุง ณ ผืนป่าดึกดำบรรพ์ดงแม่เผดหนองแวง ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน ตามโครงการฟื้นฟูผืนป่าดึกดำบรรพ์ดงแม่เผดหนองแวง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ผืนป่าธรรมชาติอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวม เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา กรอบแนวคิดในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

   วันนี้ 5 กรกฎาคม 2561 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวม ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ ปัญหา ข้อจำกัด และจุดยืนการพัฒนาของจังหวัดกาฬสินธุ์ และเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา กรอบแนวคิดในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ตอบสนองความต้องการของประชาชน และทิศทางการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยมีภาคีเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดจำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด กาฬสินธุ์ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับจังหวัด อำเภอ เมือง และชุมชน ได้อย่างบูรณการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้ม แข็งต่อไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ เดินหน้ายุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด

   วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด กาฬสินธุ์ได้ร่วมกันแถลงว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตามยุทธการฟ้าแดดสง ยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อเช้าตรู่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตามยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด ออกตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์รวม 10 เป้าหมาย สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม 16 คน แยกเป็นครอบครองเพื่อจำหน่าย 6 คน ครอบครอง 1 คน และเสพจำนวน 9 คน ของกลางยาบ้า 260 เม็ด อาวุธปืน 1 กระบอก โทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง และทองรูปพรรณ 0.25 บาท ส่วนยอดรวมตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการตามยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 6 กรกฎาคม 2561 จับกุมผู้ต้องหาได้รวม 1,699 คน ของกลางยาบ้ากว่า 70,222 เม็ด และของกลางอื่นๆ อีกจำนวนมาก

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ

   วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่หอประชุม กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิด การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ เน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังในครั้งนี้ประกอบด้วย บุคลากร ของ กศน.ระดับวิชาการ ที่ปฏิบัติหน้ที่เป็นผู้ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน และนักศึกษา กศน.ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดเก็บข้อมูลหรือพนักงานแจงนับ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์