จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมตักบาตรตามโครงการถนนสายบุญ

    วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายเธียรชัย อัจฉริยะพันธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ตามโครงการถนนสายบุญ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดขึ้นทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว โดยมี พระครูปริยัติพุทธิคุณ วัดใต้โพธิ์ค้ำ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์จากวัดกลาง พระอารามหลวง วัดประชานิยม วัดใต้โพธิ์ค้ำ ออกรับบิณฑบาต

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดกาฬสินธุ์

าวน์โหลดประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ https://drive.google.com/file/d/15RIsq-EQNeF4ldhTQXmQipI2Cr9-MDi6/view?usp=sharing

พิมพ์ อีเมล

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้นและวัสดุสำหรับซ่อมแซมบ้านแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ 4 ,5 และ 6 ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก

    วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. พลตรีจุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้นและวัสดุสำหรับซ่อมแซมบ้านแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย จำนวน 8 ราย ในพื้นที่บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ 4 5 และ 6 ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก โดยมีนายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมูล  กำนันตำบลพิมูล ผู้ใหญ่บ้านหาดทรายมูล และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักกายภาพบำบัดชุมชน คลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์

    วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมชาร์ลอง บูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักกายภาพบำบัดชุมชน : คลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมีนายกสภาวิชาชีพและท่านรองคณบดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ และนักกายภาพบำบัดจากทั่วประเทศร่วมพิธี สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะของนักกายภาพบำบัดที่ปฏิบัติงานในชุมชน โดยพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย เน้นการทำงานอย่างเป็นองค์รวมบนฐานความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อการทำงานร่วมกับทีมหมอครอบครัวที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึงด้านรักษาทางกายภาพบำบัดการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภาพบำบัด

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์