รองนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล

  

      วันที่ 6 มกราคม 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมชาย หาญหิรัญย์ รมช.กระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน ประชุมหารือร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการขับเคลื่อนโครงการคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือกาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ได้เดินทางมาตรวจราชการที่ จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน

  
     วันที่ 5 มกราคมม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน ที่ห้องผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยประชาชนยกประเด็นปัญหาที่สำคัญ คือ ปัญหาเกษตรกรเป็นหนี้โรงงาน จำนวนกว่า 2000 ราย หนี้สินกว่า 500 ล้านบาท  โดยหาแนวทางร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล 2 แห่งคือ โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ และโรงงานน้ำตาลอีสาน เพื่อหาแนวทางลดภาระหนี้สินของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โดยเฉพาะเกษตรกรในอำเภอกุฉินารายณ์ และอำเภอหนองกุงศรี มีเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเป็นหนี้โรงงานน้ำตาลมากที่สุด  สำหรับแนวทางที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน หารือแนวทางลดภาระหนี้สินของผู้ปลูกอ้อยคือ ขอให้ทางโรงงานน้ำตาลหาทางปรับจ่ายเงินให้เกษตรกรเร็วขึ้น นอกจากนี้ขอให้พิจารณาลดดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อซื้อปุ๋ย ซื้อยา ลงมาเป็นร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งจากการประชุมหารือร่วมกัน ทางโรงงานน้ำตาลจะขอไปพิจารณาต่อไป การหาแนวทางลดภาระหนี้สินของประชาชนเป็นไปตามนโยบายของจังหวัดกาฬสินธุ์ การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม ตามคำขวัญที่ว่า คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครใว้เบื่องหลัง หรือกาฬสินธุ์ แฮปปี่เนสโมเดล

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

   
      ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานได้สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า วันที่เจ็ดของการรณรงค์ฯ ( วันที่ 3 มกราคม 2561 ) มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 10 ครั้ง บาดเจ็บ 9 คน เป็นชาย 5 ราย หญิง 4 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นเพศชาย ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอหนองกุงศรี อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอห้วยเม็ก อำเภอ สหัสขันธ์ และอำเภอเขาวง สาเหตุมาจากขับรถเร็วเกินกำหนด เมาสุรา รองลงมาคือ ตัดหน้ากระชั้นชิด ส่วนผลการตรวจยึดรถตามมาตรการ เมาแล้วขับ จับยึดรถ ตามนโยบาย คสช. ตรวจยึดรถยนต์ 1 คัน จักรยานยนต์ 3 คัน รวมทั้งสิ้น 4 คัน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ เดินหน้าแก้ปัญหาความยากจน กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล

         นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยี่ยมชมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือ กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล ที่บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 5 บ้านนาจารย์ ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นกรณีศึกษาการช่วยเหลือ นางจ่อย มาตรแสน เพื่อให้ส่วนราชการได้เข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้ง ใครไว้ข้างหลัง หรือ กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล ตามนโยบายรัฐบาล

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวนมากทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

   

    วันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 07.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย  

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

  • พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย
  • พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์
  • ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
  • วัดวังคำ บ้านนาวี ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง
  • หาดดอกเกด อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์