พุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบโล่เกียรติคุณแก่แม่ตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์

    วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณแก่แม่ตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 9 ราย ประกอบด้วย นางดวงใจ จิระจีวะนันท์, นางรจนา คงวรเวชกุล, นางจิรนุช หิรัญย์วงษ์วีระ, นางพัชรี มงคลสินธุ์, นางสุบรรณ คำหนองหว้า, นางพรพรรณ มหิพันธุ์, นางจีราวรรณ ภูโอบ, นางพวงเพชร แฝงจันดา และ นางจตุพร อุทโธ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ และมอบประกาศเกียรติคุณพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี จำนวน 4 คน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงผลการปฏิบัติการพิทักประชา 61/4 กวาดล้างยาเสพติด

    วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมชัยสุนทร สถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์, พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์, ผู้แทนจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ "พิทักประชา 61/4" โดยได้สั่งการให้สถานีตำรวจอำเภอในสังกัดทั้ง 23 สถานี ดำเนินตามแผนปฏิบัติการ "พิทักประชา 61/4" ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2561 ทำการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติด สามารถจับกุมได้ 99 คน ยาบ้า จำนวน 12,517 เม็ด กัญชา 73.6 กรัม ยาไอซ์ 9.07 กรัม ตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงคราม จับกุมได้ 23 คน ปืน 29 กระบอก

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

     วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนองค์กร สมาชิกสภาสังคมสงเคราห์ฯ ร่วมพิธี ซึ่งพิธีเริ่มด้วยประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กล่าวอาศิรวาท นำผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นได้มอบสิ่งของที่จำเป็น พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอันเสร็จพิธี

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ จัดสัมมนาถอดบทเรียนป่าครอบครัวแก้จนตามศาสตร์พระราชา

  วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการสัมมนาถอดบทเรียนป่าครอบครัวแก้จนตามศาสตร์พระราชา และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลต้นแบบจัดการป่าครอบครัวดีเด่น จำนวน 7 ราย โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพิชิต สมบัติมาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และประชาชน เข้าร่วมกว่า 250 คน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำหลังจากเขื่อนลำปาวเพิ่มการระบายน้ำ

        วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำ หลังจากเขื่อน ลำปาวเพิ่มการระบายน้ำ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและอำเภอท้ายเขื่อนลำปาว ประกอบด้วย อำเภอเมือง ยางตลาด กมลาไสย ฆ้องชัย และอำเภอร่องคำ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำของ เขื่อนลำปาว ซึ่งเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันได จากวันละ 10 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นวันละ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร   ทั้งนี้เขื่อนลำปาวเริ่มระบายน้ำเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ปัจจุบัน (วันที่ 8 สิงหาคม 2561) ระบายน้ำผ่านอาคาระบายน้ำหรือสปิลเวย์ วันละ 12.53 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะยังคงการระบายน้ำระดับนี้ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อรักษาระดับน้ำให้ต่ำกว่าเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำสูงสุด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง ยางตลาด กมลาไสย ฆ้องชัย และอำเภอร่องคำ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์