ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มาติดต่อราชการ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

     วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่บริเวณโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้า ราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของหน่วยงานที่มีที่ตั้งสำนักงานในอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้ที่มาติดต่อราชการ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และปวงชนชาวไทย ทั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2561

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติราชการและมอบนโยบายในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

   วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.ที่ห้องโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติราชการและมอบนโยบาย ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ประกอบด้วย 1) ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งการดำเนินการสามารถเพิ่มรายได้ให้กับจังหวัดรวม 2180 ล้านบาท จากเป้าหมาย 3,500 ล้านบาท หรือเพิ่ม GPP ได้ร้อยละ 4.36 และคาดว่าเดือนธันวาคม 2561 จะสามารถสร้างรายได้ได้มากกว่า ร้อยละ 7  2) ผลการดำเนินงานการช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และ 3) ความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีที่เป็นโครงการช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อนประชาชนเรื่องการขาดแคลนน้ำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จมีพื้นที่รับประโยชน์ 10,165 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 6,639 ครัวเรือน ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ข้าราชการมิได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การคอร์รัปชั่น และร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Kalasin Happiness Model และโครงการสำคัญอื่นๆ ของรัฐบาลเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป   

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ ปล่อยขบวนคาราวานสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว

  วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานสิ่งของบริจาค ประกอบด้วย รถบรรทุกข้าวสาร รวม 7.5 ตัน จำนวน 1 คัน , รถบรรทุกเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ที่นอน จำนวน 1 คัน และรถบรรทุกอาหารแห้ง อาหารกระป๋อง น้ำดื่ม จำนวน 1 คัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 คัน เพื่อนำส่งสถานกงสุลใหญ่ สปป.ลาว ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขื่อนแตก ในพื้นที่เมืองสนามไช แขวงอัตตะปือ สปป.ลาวส่วนยอดเงินสดที่หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกันบริจาคล่าสุดมียอดรวมทั้งสิ้น 1,056,979.- บาท และร่วมบริจาคเสื้อผ้า ที่นอน หมอน ยากันยุง พัดลม น้ำดื่มบรรจุขวด อาหารบรรจุกระป๋อง ข้าวสาร นมกล่อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นอื่นๆจำนวนมาก รวม 39 รายการ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์จัดงานออนซอนกาฬสินธุ์ สุดยอดผลิตภัณฑ์โอทอป

    วันที่ 04 สค. 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานออนซอนกาฬสินธุ์ โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงาน ออนซอนกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2561 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ซึ่งถือเป็นการต่อยอดและสนับสนุนสินค้าชุมชน โอทอปของดีกาฬสินธุ์ และในกลุ่มโอทอปของภาคอีสานและในทุกภูมิภาค ซึ่งได้เนรมิตให้บริเวณดังกล่าวเป็นโดมขนาดใหญ่ บรรจุร้านค้าโอทอปมากกว่า 100 ร้านค้า

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเด่น 2018 ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ

   วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ โอทอป ตามโครงการพัฒนาอาหารปลอดภัย ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายจากจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ จัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาท่าพระ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2-8 สิงหาคมนี้  สำหรับสินค้าจากสี่จังหวัดที่นำมาจัดแสดงและจำหน่าย ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้า ซึ่งทั้งสี่จังหวัดต่างก็มีผ้าพื้นเมืองสวยๆ มาจัดแสดงและจำหน่าย นอกจากนั้นยังมีสินค้าอาหาร เครื่องใช้ในบ้าน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์