ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการ

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายไกสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และนายอำเภอ ณ ห้องประชุม ๔/๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญ โดยบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน โครงการต่างๆ เพื่อประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีรับมอบข้าวสารพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔/๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีรับมอบข้าวสารพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ให้กับอำเภอทุกอำเภอ

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีถวายราชสักการะงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๐


วันอาทิตย์ ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ถวายราชสักการะในพิธีงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อถวายราชสักการะ สดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ท่านทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ และปวงชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาขนตามโครงการจิตอาสา เฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชา จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาขนตามโครงการจิตอาสา เฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อนำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนในระดับอำเภอทั้งจังหวัด กาฬสินธุ์

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองกาฬสินธุ์

   วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และครอบครัว สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองกาฬสินธุ์ อาทิ หลวงพ่อองค์ดำ ศาลหลักเมืองกาฬสินธุ์ ศาลเจ้าโสมพะมิตร สักการะอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร พระบรมรูปที่ประดิษฐานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คนใหม่

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย  

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

  • พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย
  • พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์
  • ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
  • วัดวังคำ บ้านนาวี ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง
  • หาดดอกเกด อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์