ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะที่เชิงเขาภูสิงห์

วันเสาร์ที่  ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๗.๐๙ น. นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีงานประเพณีทำบุญ ตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล เจ้าเมืองสหัสขันธ์ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานธรรมเชิงเขาภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาน เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์และใกล้เคียงเป็นจำนวนมากร่วมพิธี

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการ

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายไกสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และนายอำเภอ ณ ห้องประชุม ๔/๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญ โดยบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน โครงการต่างๆ เพื่อประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาขนตามโครงการจิตอาสา เฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชา จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาขนตามโครงการจิตอาสา เฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อนำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนในระดับอำเภอทั้งจังหวัด กาฬสินธุ์

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีรับมอบข้าวสารพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔/๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีรับมอบข้าวสารพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ให้กับอำเภอทุกอำเภอ

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ยินดีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง

   วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำชาวกาฬสินธุ์ต้อนรับ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัด กาฬสินธุ์ คนใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม มูลนิธิ และประชาชนทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์