วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

      เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ที่สถานีบริการน้ำมัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติกมล (ปั้มโนนตาล) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาบ้านเกิดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 บริการตรวจสภาพยานพาหนะ บริการนวดผ่อนคลายให้กับประชาชนที่เดินทางไกลมีอาการเหนื่อยหล้า บริการน้ำดื่ม ชา กาแฟ 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ บุคลากรหน่วยงานราชการ สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาศสงกรานต์ ตามประเพณีอันดีงามของไทย

      วันที่ 11 เมษายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากร ที่ปฏิบัติงานภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 และเป็นวันปีใหม่ไทย ตามประเพณีอันดีงามไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

 

          วันที่ 10 เมษายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 และนำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่ายเดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ไปตามถนนบริเวณชุมชนท่าสินค้า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ คุมเข้มรถโดยสารสาธารณะ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

         จังหวัดกาฬสินธุ์ คุมเข้มรถโดยสารสาธารณะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยการตรวจสภาพรถโดยสารทุกคันและตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับรถ พร้อมให้ผู้โดยสารร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น DLT GPS

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ อบรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการสร้างงานสร้างอาชีพตามแผนปฏิบัติการโมเดลด้านการอำนวยความยุติธรรม

       วันที่ 10 เมษายน 2561 นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ตามแผนปฏิบัติการโมเดล ด้านการอำนวยความยุติธรรม ซึ่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น ที่โรงแรม ริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้ผู้กระทำผิดและลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการบังคับคดี ที่เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วย ผู้กระทำผิดทั้งผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชน และลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการบังคับคดี จำนวน 52 คน ได้เตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้เห็นช่องทางในการมีอาชีพที่มั่นคง

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์