จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561

20180226 03 03

   เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรำลึกพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย พิธีถวายสักการะพระรูปพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น สหกรณ์การเกษตรดีเด่น และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันสหกรณ์แห่งชาติ การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ จากกลุ่มสหกรณ์ เป็นต้น

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ชาวกาฬสินธุ์กว่า 4000 คน รำบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ในการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์

20180226 01 03

   วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ุ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ และหอเจ้าบ้าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์อบรมสร้างสรรค์สานไม้ไผ่ไดโนเสาร์ศิลป์

 20180223 01 01
 
    วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างสรรค์สานไม้ไผ่ไดโนเสาร์ศิลป์ จัดขึ้น ณ อาคารธรรมศาลา 80 ปี เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน 445 คน เข้าร่วมรับการอบรม มีระยะเวลาในการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายกสมาคมศิลปินไทยอีสาน คณะอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่มีความชำนาญด้านงานประติมากรรม ศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องและปราชญ์ชาวบ้านเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารร่วมอบรม

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการ Happiness For All มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือแก่ผู้พิการ

20180223 02 06
     วันที่ 23 ก.พ. 2561 ที่ห้องดอกเกด โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ "Happiness For All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” และมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือให้แก่ผู้พิการที่มีสาเหตุเกิดจากการประสบภัยจากการ ใช้รถใช้ถนน ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กองทุนเลขสวย) โดยปี พ.ศ.2561 มีผู้พิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการช่วยเหลืออุปกรณ์ จำนวน 24 ราย เป็นเงิน 994,000 บาท

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนอำเภอนามน

20180222 02 01
    เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ บ้านแห่ หมู่ที่ 3 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนายชนิพนธ์ สงวนสัตย์ นายอำเภอนามน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตำบลยอดแกง ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำผู้ร่วมงานกล่าวคำปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

  • tepsuda bridge
  • พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย
  • พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์
  • ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
  • วัดวังคำ บ้านนาวี ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง
  • หาดดอกเกด อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
  • สะพานเทพสุดา สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว ระหว่างอำเภอหนองกุงศรี และอำเภอสหัสขันธ์

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์