แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่กาฬสินธุ์ติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน


           วันที่ 20 มีนาคม 2561 พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาพที่ 2 ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่วัดสว่างโพธิ์ศรี บ้านต้อน หมู่ที่ 6 ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  พ.อ.มานพ ไขขุนทด รอง ผอ.รมน.กาฬสินธุ์ และคณะให้การต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนในจังหวัดกาฬสินธุ์

พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์

            วันนี้ 16 มีนาคม 2561 เวลา 10.15 น. ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2561 จำนวน 7 ทุนๆละ 3,000 บาท ให้แก่บุตรของสมาชิกอาสารักษาดินแดน ข้าราชการ พนักงานของส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงหาดไทย ที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียนและขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้จัดสรรให้แก่ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 จำนวน 20,000 บาท และสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ได้สมทบทุนเพิ่ม 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 21,000 บาท

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ชาวกาฬสินธุ์นุ่งผ้าไทยทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ


         วันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่วัดป่าพุทธมงคล ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการ "นุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ” ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นทุกวันพระใหญ่ ขึ้น 15 ค่ำ แรม 15 ค่ำ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทำบุญตักบาตรทุกวันพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทยทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ พร้อมนี้นางพัทธ์วิรา สุวรรณ ได้ถวายจตุปัจจัยที่ข้าราชการ ประชาชน ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่า แด่พระราชศีลโสภิต หลวงปู่หนูอินทร์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

สสว.-ภาครัฐร่วมเปิดตัวโครงการ “ปั้นดาว” ที่จังหวัดกาฬสินธุ์

            วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะประธานคณะทำงาน นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรมประชาสัมพันธ์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดตัวโครงการ "ปั้นดาว” และเยี่ยมชมกิจการในจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพื้นที่แรก โดยคาดว่าในปี 2561 จะมีจังหวัดเข้าโครบการนี้ไม่น้อยกว่า 10 จังหวัด

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ Kalasin Happiness Model


   วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือ Kalasin Happiness Model พร้อมทั้งออกตรวจเยี่ยมและมอบเก้าอี้ตัดผมให้แก่นางทองเลื่อน แก้วสิริ อายุ 63 ปี บ้านคำแคน หมู่ที่ 7 ตำบลนาตาล เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนและเยี่ยมเยือนบ้านนายสมบูรณ์ มาตรแก้ว ที่ได้รับการซ่อมแซมแล้วเสร็จ และมอบถุงยังชีพให้กับ นางบุญมี จันทร์ดวง บ้านเลขที่ 115 บ้านคำแคน ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโท และหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์