จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรม Kick Off "แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน" และกิจกรรม Big Cleaning Day

     วันที่ 23 มีนาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานกิจกรรม Kick Off "แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน" และกิจกรรม Big Cleaning Day ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งนำหลักการ 3R (Reduce Reuse และ Recycle) มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะต้นทาง มีการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย แผนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด และนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจง ขั้นตอน การบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง พร้อมทั้งสาธิตการจัดทำถังขยะอินทรีย์ในการกำจัดขยะเปียกในครัวเรือนอีกด้วย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บรรยากาศรับศพกรณีราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดนครราชสีมา

       

         เมื่อคืนวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 22.00 น. จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ใช้มูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์กาฬสินธุ์ เป็นสถานที่สำหรับรวบรวมศพผู้เสียชีวิตเพื่อตรวจพิสูจน์ ให้ชัดเจนอีกครั้งก่อนที่จะให้ญาติรับไปดำเนินการตามประเพณีต่อไป โดยในเบื้องต้น จังหวัดได้เตรียมวัดสำหรับการบำเพ็ญกุศลตามประเพณี ไว้ที่วัดดงกระยอมอุดมคุณ สำหรับศพชาวบ้านกลางดง ตำบลห้วยโพธิ์ และวัดป่าพุทธมงคล สำหรับชาวบ้านของตำบลหลุบ ด้านบรรยากาศการรับศพของผู้ประสบเหตุก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ ออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขชาวอำเภอฆ้องชัย

          วันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม บ้านหัวหนอง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางวนิดา อัจฉริยพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บริการต่าง ๆ ของส่วนราชการ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมีนายประสูติ หอมบรรเทิง นายอำเภอฆ้องชัย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตำบลยอดแกง ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำผู้ร่วมงานกล่าวคำปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งศูนย์ช่วยเหลือกรณีราษฎรประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดนครราชสีมา

       จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือกรณีราษฎร ต.หลุบ และ ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ ที่ประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อคืนที่ผ่านมา โดยยอดผู้เสียชีวิตล่าสุด 18 คน บาดเจ็บ 29 คน โดยศูนย์ช่วยเหลือกรณีราษฎร ที่ประสบอุบัติเหตุตั้งขึ้นที่ เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาอำนวยการด้วยตัวเอง เพื่อประสานการช่วยเหลือในทุกด้าน ในเบื้องต้น จังหวัดกาฬสินธุ์ได้เตรียมสถานที่สำหรับรวบรวมศพผู้เสียชีวิตไว้ที่มูลนิธิสว่างคุณธรรมกาฬสินธุ์ เพื่อตรวจพิสูจน์ ให้ชัดเจนอีกครั้งเพื่อให้ญาติรับไปดำเนินการตามประเพณี

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

คณะทำงานโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตฯ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

           วันที่ 21 มี.ค. 2561 นายจิตติ สุวรรณิก ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะทำงานโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน คณะที่ 10 ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมร่วมกับนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการ จากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ดูงานฝายมีชีวิตที่บ้านหนองแวง ตำบลภูปอ อำเภอเมือง พร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการสร้างฝายมีชีวิต เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน และลงพื้นที่ลำน้ำปาว บริเวณชุมชนท่าสินค้า ลงพื้นที่ชุมชนกุดโง้ง ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนงาน โครงการ การพัฒนาชุมชนริมน้ำต้นแบบของจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์