จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม ๔ ข้อ ของนายกรัฐมนตรีและคำถามเพิ่มเติม อีก ๖ ข้อ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

             วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ , นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ที่ร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อคำถาม ๔ ข้อ ของนายกรัฐมนตรีและคำถามเพิ่มเติม อีก ๖ ข้อ โดยมีข้าราชการ ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
             ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เสริมพนังกันน้ำให้มั่นคงแข็งแรง

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายอำเภอฆ้องชัย ผู้ปกครองท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ภาคราชการ ภาคเอกชน และมวลชนจิตอาสาฯ ตำบลลำชี จำนวนกว่า 80 คน ร่วมกันกรอกดินใส่กระสอบเพื่อเสริมความแข็งแรง มั่นคงให้กับพนังดินหน้าสถานีโรงสูบน้ำกุดขี้นาค ม.7 บ้านหนองคล้า ต.ลำชี อ.ฆ้องชัยและออกตรวจความมั่นคงของพนังดินตลอดแนว 22 กม.ในเขตรับผิดชอบอำเภอฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์  ในการรองรับปริมาณน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์

 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำพุทธศาสนิกชนตักบาตรที่ถนนไดโนโรดเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.สหัสขันธ์

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณถนนไดโนโรด (dino road) อ.สหัสขันธ์ นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ว่าที่ร้อยตรี ธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอสหัสขันธ์  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการวิถีบุญ วิถีธรรม นุ่งซิ่นนั่งสาดตักบาตร 9 วัด เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พบปะกลุ่มเกษตรกรและรับฟังปัญหาในพื้นที่อำเภอเขาวง

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ที่อำเภอเขาวง นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พบปะกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านคุ้มเก่า ม.18 ต.คุ้มเก่า  รั้วลวดหนามและฝายลำพะยัง (วังขี้ช้าง) บ้านกุดตอแก่น ม.10 ต.คุ้มเก่า  โครงการอุโมงค์ผันน้ำ ลำพะยังภูมิพัฒน์ อ่างเก็บน้ำลำพะยัง เพื่อเตรียมการจัดทำการประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  และได้พบปะกับกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่"ฮักแพง แบ่งปัน" ที่บ้านแดนสามัคคี ม.13 ต.คุ้มเก่า เพื่อรับฟังข้อมูล รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคจากกลุ่มเกษตรกร เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและการสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “กาฬสินธุ์เกมส์”

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "กาฬสินธุ์เกมส์”โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานจัดการแข่งขัน ได้กล่าวรายงาน โดยจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนในครั้งนี้ ก็เนื่องจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "กาฬสินธุ์เกมส์”ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 35 ชนิดกีฬา จัดการแข่งขันในจังหวัดกาฬสินธุ์ 31 ชนิดกีฬา และอีก 4 ชนิดกีฬาได้ขอความร่วมมือจังหวัดมีจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่นในภาคร่วมเป็นเจ้าภาพเนื่องจากไม่มีสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐาน การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณ 8,600 คน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย  

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

  • พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย
  • พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์
  • ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
  • วัดวังคำ บ้านนาวี ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง
  • หาดดอกเกด อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์