จ.กาฬสินธุ์ เตรียมจัดงาน เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ : Amazing Songkran 2018 @ กาฬสินธุ์

    วันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงาน เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ : Amazing Songkran 2018 @ กาฬสินธุ์ "สงกรานต์ดีโน่สินธุ์ ถิ่นคนน่ารัก ” เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับการท่องท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2561 ที่บริเวณวงเวียนไดโนเสาร์(วัดสว่างคงคา) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้นประกอบด้วย ขบวนคานิวัล รถแห่สงกรานต์ไดโนเสาร์ ขบวนพาเหรดไดโนเสาร์ กิจกรรมการแสดง Light & Sound การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมาย และการเล่นน้ำกับไดโนเสาร์ การจัดให้นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานทั้งหมดร่วมกันทำท่าเต้นแบบง่ายๆ พร้อมกันทั้งหมดอย่างสนุกสนานและพร้อมเพรียงกัน บริเวณหน้าเวทีหลัก จนไปถึงสุดถนนอนรรฆนาค เพื่อเป็นการสร้างกระแสความเป็น "กาฬสินธุ์ถิ่นคนน่ารัก”

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์

 

      วันที่ 2 เมษายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยได้นำข้าราชการ พร้อมด้วยบุคลากรจากส่วนราชการ หน่วยงาน ที่มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ อาทิ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์นำเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ในการกำจัดวัชพืช เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สนับสนุนเจ้าหน้าและรถยนต์สำหรับการขนย้ายวัชพืช และขยะเพื่อนำไปทำลาย สำหรับส่วนราชการที่มีที่ตั้งภานอกศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day แต่ละหน่วยงานเช่นเดียวกัน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 และมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการดีเด่นของส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

     วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ได้อัญเชิญพระบรมโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน อัญเชิญคติธรรมสมเด็จพระวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และอ่านสารนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เพื่อให้ข้าราชการทุกคนน้อมนำพระบรมราโชวาท และคติธรรมมาถือเป็นแนวทางปฏิบัติตัวปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนของข้าราชการให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนราม ตลอดจนประเทศชาติต่อไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

     วันที่ 2 เมษายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายชาญชัย คงทัน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยมีมีข้าราชการ บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2561


      วันที่ 31 มีนาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการพลเรือน ครู อาจารย์ ชมรม สโมสร มูลนิธิ ประกอบพิธีถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2561 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อน้อมประกาศราชสดุดี พระเกียรติคุณ แสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านการศาสนา การศึกษาและอื่นๆ อีกนานัปการ อันเป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์ต่อประเทศชาติไทยอย่างหาที่สุดมิได้

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์