ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองกาฬสินธุ์

   วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และครอบครัว สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองกาฬสินธุ์ อาทิ หลวงพ่อองค์ดำ ศาลหลักเมืองกาฬสินธุ์ ศาลเจ้าโสมพะมิตร สักการะอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร พระบรมรูปที่ประดิษฐานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คนใหม่

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ยินดีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง

   วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำชาวกาฬสินธุ์ต้อนรับ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัด กาฬสินธุ์ คนใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม มูลนิธิ และประชาชนทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

  • tepsuda bridge
  • พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย
  • พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์
  • ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
  • วัดวังคำ บ้านนาวี ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง
  • หาดดอกเกด อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
  • สะพานเทพสุดา สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว ระหว่างอำเภอหนองกุงศรี และอำเภอสหัสขันธ์

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์