จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2561

วันที่ 18 มกราคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2561 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีจำนวนมาก เพื่อน้อมรำลึกพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย ได้รับชัยชนะในการทรงกระทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราช แห่งราชอาณาจักรพม่า

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 15.30 น. นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราษฎรผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในพื้นที่ อ.กุฉินารายณ์ จำนวน 4 ราย โดยได้ดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้น มอบเงินช่วยเหลือ มอบผ้าห่มกันหนาว และได้มอบหมายส่วนราชการดูแลสุขภาพอนามัย ให้การส่งเสริมอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์สาเหต รวมถึงวิธีการช่วยเหลืออย่างยั่งยืน ต่อไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายชาญชัย ศรศรีวิชัย นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ สาธารณสุขอำเภอ ชุดปฏิบัติการประจำตำบลโพนทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ยากไร้ จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นายวสาร เกียรติดำรงค์ ราษฎร ม.4 ต.โพนทอง และนายสุดตา กรองสี ราษฎร ม.6 ต.โพนทอง ซึ่งสองรายเป็นผู้พิการและสูงอายุ ทั้งนี้ได้ให้ชุดปฎิบัติการประจำตำบลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย และช่วยเหลือประสาน เจรจาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องที่ดินที่หลุดจำนอง

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์มอบบ้านตามโครงการ "คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" แก่ราษฎรตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการ "คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ให้แก่ นายเม้ง บุญมีสี ราษฎรผู้ยากไร้บ้านช้างอียอ ม.5 ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์  โดยมีนายชาญชัย ศรศรีวิชัย นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลหลุบ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านตำบลหลุบร่วมพิธี

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ และราษฎรที่มีฐานะยากจน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวในเขตพื้นที่อำเภอดอนจานจำนวน 500 ผืน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนจาน โดยมีนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอดอนจาน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจร่วมพิธี

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

  • tepsuda bridge
  • พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย
  • พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์
  • ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
  • วัดวังคำ บ้านนาวี ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง
  • หาดดอกเกด อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
  • สะพานเทพสุดา สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว ระหว่างอำเภอหนองกุงศรี และอำเภอสหัสขันธ์

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์