ชาวกาฬสินธุ์ร่วมทำบุญตักบาตรนุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ

     วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่วัดชัยสุนทร อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการ "นุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ” ประจำปี 2561 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพระใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกันทำบุญตักบาตรวันพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว และเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีประชาชน พุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ที่แต่งกายด้วยผ้าไทย เข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก พร้อมนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ถวายจตุปัจจัยที่พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ แด่พระอธิการปริญญา ปริญญาโณ เจ้าอาวาสวัดใต้โพธิ์ค้ำ เป็นจำนวน 9,098.- บาท เพื่อทำนุบำรุงศาสนาต่อไป     

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (FGDS)

   วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมดอกพะยอม ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (FGDS) และการประยุกต์ระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์และ GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ร่วมกันจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2561 เพื่อให้บุคลากรหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำและใช้งานชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน(FGDS) และเพื่อให้หน่วยงานเข้าถึงและใช้งานระบบบริการแผนที่ชุดข้อมูลภูมศาสตร์พื้นฐาน(FGDS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (FGDS)ครั้งนี้จะเน้นให้หน่วยงานราชการสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานด้านๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรรม การจัดทำแผนที่และผังเมือง การแพทย์และสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการภัยพิบัติต่างๆเป็นต้น   

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าว เพื่อชาวกาฬสินธุ์ หารายได้ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

    วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าว เพื่อชาวกาฬสินธุ์ หารายได้สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโครงการที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2561 ในเขต 18 อำเภอ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมระยะทาง 473 กิโลเมตร ในวันแรกรวมพลและปล่อยตัวที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า) และมุ่งหน้าสู่อำเภอยางตลาด-อำเภอฆ้องชัย-อำเภอกมลาไสย และสิ้นสุดที่อำเภอร่องคำ รวม 4 อำเภอ ระยะทาง 85.85 กิโลเมตร โดยมีศิลปิน ดารา ได้แก่ คุณสมรักษ์ คำสิงห์ พร้อมครอบครัว  คุณอี๊ด โปงลางสะออน  และข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคเงิน
     โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้ก่อสร้างอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อให้บริการผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน และจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาคารดังกล่าว ยังขาดครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่สำคัญจำนวนมาก เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินในพื้นที่และผู้ป่วย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้ที่บัญชี "เงินบริจาคของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์” ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่บัญชี 404-3-27003-8 และ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ เลขที่บัญชี 578-271518-3 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ หมายโทรศัพท์ 043-812714

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

การอนุมัติการแต่งตั้งนายหว่าง ง็อก เซิน ให้ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น

         

การอนุมัติการแต่งตั้งนายหว่าง ง็อก เซิน ให้ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์