กาฬสินธุ์บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วน และจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ขุดลอกท่อและทางระบายน้ำ เพื่อลดการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์

 วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการพลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2561 โดยผ่านกลไกล ประชารัฐ ภายใต้โครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครข้างหลัง ซึ่งบูรณาการกำลังจากข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัคร พร้อมด้วยจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ กว่า 600 คน รวมพลังกำจัดขยะ วัชพืช ลอกท่อระบายน้ำ ทางระบายน้ำ และทำความสะอาดบริเวณทางเท้า  ถนนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ รวมถึงเพื่อลดการเกิดเหตุน้ำท่วมขังในพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศเกณฑ์การทดสอบสมรรภาพร่างกาย

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศเกณฑ์การทดสอบสมรรภาพร่างกาย เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์และอำเภอ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบสมรรภาพร่างกาย เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์และอำเภอ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ (คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศหลักเกณฑ์ฯ) (คลิกเพื่อดาวน์โหลดแนบท้ายประกาศ)

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่

       วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่ เพื่อการบูรณาการทำงานอย่างเป็นระบบทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ โดยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ และโดยใช้กลไกคณะกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบและอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด ในการดำเนินการเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการจัดเวทีหลอกลวงฉ้อโกงประชาชน รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการลงทุนและผลการลงทุนที่ควรจะได้รับ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามตกลงความร่วมมือครั้งนี้

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิเข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์และอำเภอ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิเข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์และอำเภอ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ (กดเพื่อดาวน์โหลด)

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตามยุทธการฟ้าแดดสงยาง เขตพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

   วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานแถลงข่าวผลการปฏิบัติการยุทธการฟ้าแดดสงยาง ซึ่งเมื่อเช้าตรู่ของวันนี้ได้ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจากการบูรณาการกำลังทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ปปส. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจค้นเป้าหมายผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อจับกุม ปรามปราม กดดัน และนำไปสู่การขยายผลการจับกุมผู้ค้ารายสำคัญ โดยปฏิบัติการครั้งนี้จับกุมผู้ต้องได้ 17 คน เป็นผู้ครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย 1 คน ผู้เสพ 13 คน ของกลาง ยาบ้า 215 เม็ด กัญชา 1 กรัม อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก สมุดจดโพยหวย 4 เล่ม จึงเป็นที่มาของการแถลงข่าวในครั้งนี้ ซึ่งขอความร่วมมือประชาชน แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด ได้ที่สายด่วน 1111 (สปน.) ,1567 (ศูนย์ดำรงธรรม) สายด่วน 1386 (ป.ป.ส.) เพื่อจะได้แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ตามนโยบายคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง (Kalasin Happiness Model) โดยผู้เสพจะได้นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไป

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์