ประกาศ/หนังสือแจ้งเวียน/ดาวน์โหลดเอกสาร

การอนุมัติการแต่งตั้งนายหว่าง ง็อก เซิน ให้ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น

การอนุมัติการแต่งตั้งนายหว่าง ง็อก เซิน ให้ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

พิมพ์ อีเมล