ประกาศ/หนังสือแจ้งเวียน/ดาวน์โหลดเอกสาร

จังหวัดกาฬสินธุ์ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการ Kalasin Green Market วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้างแม็คโคร สาขากาฬสินธุ์

 

พิมพ์ อีเมล