ประกาศประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะดำเนินการขายทอดตลาดอาคารปฏิบัติการงานฟาร์ม 8 หลัง และบ้านพักสวัสดิการ 1 หลัง ชำรุด จำนวน 1 รายการ

ดาวน์โหลดประกาศ https://drive.google.com/open?id=1I3dAZauIOaUFtvZMFZl_1bE5KSqaUiRT

พิมพ์ อีเมล