ประกาศประกวดราคา/สอบราคา

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างรวม 5 รายการ เลขที่ EBลป.ซ.13/2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-biding)

ดาวน์โหลดเอกสาร

พิมพ์ อีเมล