ประกาศประกวดราคา/สอบราคา

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ เลขที่ EBลป.จ.03/2561 และเลขที่ EBลป.จ.04/2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/file/d/1cVhwp2LJIEmx42S2I7RsbmEvzVyEN_a7/view?usp=sharing

พิมพ์ อีเมล