ประกาศประกวดราคา/สอบราคา

ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉินารายณ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์นิทรรศการไดโนเสาร์ จำนวน 2 โครงการ


ดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/file/d/1X1jyE9HLkSscA3pTJyxxbdg1YBj_D7-n/view?usp=sharing

พิมพ์ อีเมล