ประกาศประกวดราคา/สอบราคา

ทต.กุดสิมคุ้มใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการเทศบาลกุดสิมคุ้มใหม่ อาคาร 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

พิมพ์ อีเมล