ประกาศประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bibding)

ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคา

ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคา (สำรอง) 

พิมพ์ อีเมล