ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมติดตามความก้าวหน้ารวมถึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ส่วนภูมิภาค) ผ่านระบบ GIN conference

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 ผู้แทน มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามความก้าวหน้า รวมถึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ส่วนภูมิภาค) จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านระบบ GIN conference จากจังหวัดสู่อำเภอทั้ง 18 อำเภอ

พิมพ์ อีเมล