ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ส่วนภูมิภาค)

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ จากทุกส่วนงาน เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนหรือ อส. ทหาร เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังจากเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ส่วนภูมิภาค) รวมทั้งพื้นที่บริเวณอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และบริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สมพระเกียรติ รวมถึงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดมิได้

 

พิมพ์ อีเมล