ทำเนียบนายอำเภอ

ทำเนียบนายอำเภอ

ทำเนียบนายอำเภอ

นายชาญชัย ศรศรีชัย
นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์


นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ
นายอำเภอยางตลาด

 
นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์
นายอำเภอกมลาไสย

 


นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ
นายอำเภอกุฉินารายณ์

 


นายกำธร วิเชฏฐพงศ์
นายอำเภอหนองกุงศรี

 


นายสมเจตน์ เต็งมงคล
นายอำเภอสมเด็จ


ว่าที่ ร.ต. ธีระพล โชคนำชัย
นายอำเภอสหัสขันธ์

 
นายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์
นายอำเภอท่าคันโท


นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์
นายอำเภอเขาวง

 
นายสุเทพ ชัยวัฒน์
นายอำเภอห้วยเม็ก

ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง
นายอำเภอคำม่วง

นายศักดิ์สิทธิ์ ปักษีสุวรรณ
นายอำเภอร่องคำ

 
นายชนิพนธ์ สงวนสัตย์
นายอำเภอนามน


นายไพโรจน์ จิตจักร์
นายอำเภอห้วยผึ้ง


นายศุภชัย บุญทิพย์
นายอำเภอสามชัย


นายพันธ์ศักดิ์ กุ่มดวง
นายอำเภอนาคู


นายวิทยา มุลน้อยสุ
นายอำเภอดอนจาน


นายประสูตร หอมบรรเทิง
นายอำเภอฆ้องชัย

 

พิมพ์ อีเมล