ทำเนียบผู้บริหารระดับสูง จ.กาฬสินธุ์

ทำเนียบผู้บริหารระดับสูงจังหวัดกาฬสินธุ์

ทำเนียบผู้บริหารระดับสูง
จังหวัดกาฬสินธุ์

 
นายไกรสร กองฉลาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

 


(นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์


(นายสนั่น พงษ์อักษร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

 
(นายธนูสินธ์ ไชยสิริ)
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

พิมพ์ อีเมล